New Product Launch
1
Jul
2022
Chitato Lite Truffle

New! Chitato Lite Truffle, taste the luxurious feeling of Truffle in every chip Chitato Lite that indulges your five senses.

#ChitatoLite #LiteUpYourLife

Chitato Lite Truffle